ابجاره
ابجاره

خرید و فروش بی‌واسطه

در ابجاره کاربران مستقیماً با هم تماس می‌گیرند و هیچ واسطه‌ای در این میان وجود ندارد، پس دقت فرمایید که در خرید و فروشِ شما ابجاره هیچ دخالتی ندارد و کاربران باید خودشان جنبه‌های مختلف امنیتی را در نظر بگیرند.

تیم ابجاره

تیم ابجاره در تابستان 1400 با دو نفر شروع شد و در طی مسیر افراد بیشتری به آن اضافه شدند که نتیجه آن شکل گیری واحد های مختلف از قیبل دیجیتال مارکتینگ، بازاریابی ، فروش ، لجستیک ، انبار و…. شد  گه در آینده نزدیک این افراد و واحد ها معرفی خواهند شد