ابجاره

جک سوسماری چیست؟

    جک ها ابزارآلاتی هیدرولیکی جهت بالا بردن خودرو و جدا کردن آن از سطح زمین هستند. هیدرو یک واژه یونانی بوده و کلمه هیدرولیک از آن نشأت گرفته است و معنی آن جریان حرکت در مایعات است. منظور از هیدرولیک، همان هیدرولیک روغنی است و حوزه کاربرد هیدرولیک روغنی استفاده از انرژی استاتیکی […]